Stichting Kram is per direct op zoek naar betrokken leden
voor haar Cliëntenraad.

De Cliëntenraad van Stichting Kram is het medezeggenschapsorgaan
van onze cliënten. De Cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke
belangen van alle cliënten.
De Cliëntenraad is tevens het adviesorgaan voor de Raad van Bestuur
en kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan de Raad van
Bestuur, managementteam en staffunctionarissen van Stichting Kram
over zaken die voor cliënten van belang zijn.
Daarnaast is de Raad van Bestuur wettelijk verplicht advies te vragen
over zaken als fusies, verhuizing/verbouwing en de benoeming van
een lid van de Raad van Bestuur.

Wij zijn op zoek naar een “mannelijke” mening als aanvulling op onze
Cliëntenraad. Geïnteresseerd? Kijk dan onder Home op de vacature-
pagina voor de funtie-eisen.
 
  Leden Cliëntenraad